جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۱۹ فارسی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۱۹ فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۱۹ فارسی هشتم

۱-پیشوند «بـ» را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافتۀ آنها را بنویسید.

آمد  : بیا

افروخته است : بیفروخته است

افکنده بودند : بیفکنده بودند

۲-در هر یک از جمله های زیر، گروه های اسمی را بیابید و هسته، وابسته ها و نوع هر یک را مشخص کنید.
         هر سخن ارزشمند را پاس بدار.
         هر روز، یک شعر زیبا بخوان.
         دانش آموزان، چند درخت کاشتند.

image 249

۳-درک و دریافت خود را از این بخش شعر «کودکان سنگ» بنویسید.
«وطنی زاده می شود در چشمها
و اُفقی دیگر، نمایان …..»

دنیا تولد ملتی دیگر را می‌ بیند و قدرت مظلومان آشکار می‌شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها

  • ناشناس

    هر روز اشتباه ،روز هسته نیست و هر هم وابسته نیست، یک میشه وابسته پیشین شعر میشه هسته و زیبا میشه وابسته ی پسین