جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۲۴ فارسی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۲۴ فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۲۴ فارسی هشتم

۱-در متن درس، واژه هایی را که نشانە تنوین دارند، بیابید و بنویسید.

مسلّماً

۲-در هر یک از جمله های زیر، وابسته های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخص کنید.

الف) این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است.
ب) به آسمان پر ستاره بنگر، تا ببینی چه خلقت شگفت انگیزی است.
پ) از هیچ چیز، بیم مدارید، تاب و تحمل سختی ها را داشته باشید.

image 251

۳-جدول زیر را کامل کنید.

image 250

۴-جمله های زیر را ترجمه کنید.

رأسِ الایمانِ ألاِحسانُ اِلَی النّاس.

۱) بالاترین درجه ایمان، نیکی به مردم است.

I am a student. I live in . . . .

۲) من یک دانش آموز هستم. در …. زندگی میکنم.

I like my books and read them every day

۳) من کتابهایم را دوست دارم و آن ها را هر روز می خوانم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه