جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۲۰ نگارش هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۲۰ نگارش هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۲۰ نگارش هفتم

۲. اکنون از میان موضوع های زیر یکی را انتخاب کنید، نخست کمی درباره آن بیندیشید؛ پس از شکل گیری نقشه ذهنی؛ سفر نوشتن را آغاز کنید:

پاییز              حیاط مدرسه               روزی را که دوست دارم، تکرار شود

موضوع : حیاط مدرسه

پنج دقیقه مانده به زنگ تفریح کم کم زیپ کیف ها قژقژشان بالا می گیرد. دست ها داخل کیف ها می روند، مثل جاسوس هایی که می خواهند چیزی را کشف کنند. بعد مشت های پر زیر مقنعه ها قایم می شوند.

از زیر مقنعه ها صدای وزوز پوست شکلات با صدای ریز نخودچی ها می اید که با هم درباره قشنگی خودشان حرف می زنند. کم کم کلاس از این صدای ریز پر می شود…

زنگ که می خورد بچه ها کتاب هایشان را داخل کیف ها می چپانند و با سرعت به حیاط مدرسه می دوند. انگار که داخل حیاط مدرسه می خواهند چیزی را خیر کنند. دم دکه قاسم خان آن قدر شلوغ می شود که فکر می کنی بچه ها آدم معروفی را دیده اند و می خواهند از او امضا بگیرند.

بعضی بچه ها هم دستشان را پشت سرشان نگه می دارند و همراه دوستانشان حیاط را مدام دور می زنند مثل یک چرخ و فلک چرخ می زنند و چرخ می زنند و حرف زدنشان گل می کند. از آشپزی و گلدوزی گرفته تا مدل بینی دختر همسایه، حرف می زنند و حرف می زنند.

حالا حیاط مدرسه است که دست هایش را دو دستی روی گوش هایش گرفته است و می خواهد یک جیغ بلند بکشد که دست خانم ناظم زنگ را فشار می دهد و ترمز دستی همه پچ پچ ها، دویدن و…

یک نفس خالی از صدا و دویدن و… بکشد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه