در این نوشته با جواب فعالیت های نگارشی صفحه 41 نگارش هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نگارشی صفحه 41 نگارش هفتم

1. نوشته زیر را بخوانید و موضوع کلّی و ریز موضوع های آن را با رسم نمودار نشان دهید

شگفتی دنیای جانوران

در دنیا عجایب و شگفتی های زیادی وجود دارد. یکی از شگفتی های جهان خلقت، جانوران هستند. جانوران، گونه های مختلفی دارند.

پرندگان، جانورانی هستند که پرواز می کنند. پر و بال برای پرندگان، مهمترین عضو است. پرها اگرچه ظریف اند، قوی نیز هستند. پر و بالِ پرندگان که در زمان پرواز، گسترده می شوند، در زمان سرما، لحافی گرم و پوشنده و در وقت خطر سپری برای مخفی شدن پرنده است.

برخی از پرندگان، مثل تیر پرواز می کنند. بعضی دیگر به راحتی تغییر جهت می دهند و عده ای نیز در آب، شیرجه می زنند. شتر مرغ، بزرگترین پرنده است و نمی تواند پرواز کند و مرغ مگس خوار به اندازه سر انگشت است و کوچکترین پرندۀ جهان است.

خزندگان هم موجودات عجیبی هستند. آنها به روی زمین می خزند. بدنشان به طول هفت، فلس دارد و معمولاً تخم می گذارند. بزرگترین خزنده «کروکودیل»، به طول هفت متر و کوچکترین آنها، مارمولک خانگی است که تنها 18 میلی متر طول دارد.

آبزیان، به جای زندگی در خشکی، در آب زندگی می کنند. آنها به جای شُش، آبشش دارند؛ به همین خاطر می توانند در زیر آب نفس بکشند. ماهی ها یکی از انواع این آبزیان هستند. دوزیستان، جانورانی هستند که قادرند هم در آب و هم در خشکی زندگی کنند. آنها در نوزادی ابتدا آبشش دارند؛ امّا به تدریج با رشدکردن، صاحب یک جفت شُش می شوند و در خشکی، نفس می کشند.

این گونه گونی و شگفتی خلقت جانوران، یکی از نشانه های قدرت خداوند است و برای ما درس ها و حکمت های زیادی دارد.

موضوع کلی : شگفتی دنیای جانوران

ریز موضوعات:

الف) پرندگان

ب) خزندگان

پ) آبزیان

ت) دوزیستان

2. با استفاده از روش طبقه بندی کردن موضوع، متنی با یکی از موضوع های زیر بنویسید

خانه               عینک                  کلاغ

موضوع : خانه

من و پدر مادر و خواهر و برادرم در یک خانه ی زیبا زندگی می کنیم. خانه ی ما یک حیاط بزرگ و یک باغچه ی زیبا پر از گل و گیاه دارد. خانه ی ما 3 اتاق خواب یک آشپز خانه ی اپن و پنجره هایی رو به آفتاب دارد. من هر روز صبح به پشت بام خانه میروم و طلوع خورشید را تماشا میکنم. من خیلی خوشحالم که ما در یک خانه ی آپارتمانی زندگی نمی کنیم. زندگی در خانه های آپارتمانی بسیار سخت است هم فضای آن ها کم است هم حیاط ندارد. من در خانه ی مان یک اتاق خواب مخصوص به خودم دارم که دیوار هایش به رنگ آبی و تعداد زیادی عروسک از سقف آن آویزان است. همسایه های ما بسیار مهربان هستند و بچه های همسایه بیشتر روز ها برای بازی به خانه ی ما می آید و با ان ها در حیاط بزرگ خانه مان فوتبال بازی میکنیم

برچسب شده در: