جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۹۱ نگارش هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۹۱ نگارش هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۹۱ نگارش هشتم

۱- متن زیر را بخوانید و تفاوت نگاه دو شخصیت (پدر و پسر) را بنویسید.

یک بار پدر بسیار ثروتمندی پسرش را به روستایی برد تا او را با شیوه زندگی افراد آنجا آشنا سازد. آنان دو شبانه روز در مزرعه خانواده تهیدست و فقیری به سر بردند.

در راه برگشت، پدر از پسر پرسید: سفر چگونه بود؟

پسر گفت: عالی بود؛ پدر.

پدر گفت: زندگی مردم فقیر را دیدی؟

پسر گفت: آری، پدرعزیزم.

پدر پرسید: از آنان، چه آموختی؟

پسر گفت: ما گوسفند نداریم؛ ولی آنان چند گوسفند دارند. حوض خانه ما تا وسط باغ کشیده شده؛ اما رودخانه آنان بی پایان است. سراسر باغ ما را چراغ ها روشن می کنند، ولی شب های آنان را ستاره ها روشن می کنند. ما قطعه زمین کوچکی برای زندگی داریم، ولی کشتزار آنان بسیار گسترده است. ما تمام غذایمان را می خریم؛ آنان بیشتر نیازهای غذایی را خودشان پرورش می دهند… .

با شنیدن حرف های فرزند، پدر سرش را به زیر انداخت و خاموش شد.

پسر افزود: پدرجان! از شما سپاسگزارم که به من نشان دادی، ما چقدر فقیریم.

پاسخ:نگرش افراد به زندگی و محیط اطراف خویش بستگی به نوع جهان بینی آنان پیدا می کند. در این موضوع پدر خانواده چون فرد متموّل و ثروتمندی است می خواهد وضعیت زندگی روستائیان را که به ظاهر رنگ استضعاف به خود گرفته و مشکلاتی از این دست را متوجّه آنان ساخته است به فرزندش نشان دهد. پدر، ثروتمند بودن را مترادف با بی نیازی و تهیدستی را معادل فقر و نیازمندی می داند ولی فرزند این شخص که از وسعت دید عمیق و جهان بینی بالایی برخوردار بود با یک نگاه درست و منطقی به پدرش ثابت کرد که متموّل بودن همیشه مترادف با بی نیازی نیست بلکه بالعکس برای عده ای درست نقطه مقابل آن است او با مثال هایی روشن نمود که چگونه روستائیان بدون اتّکا به دیگران و با بهره گیری از مواهب الهی حاصل دست رنج خویش را می خورند امّل آنان در عین برخوردار بودن از مال و دارایی فراوان چقدر فقیر و نیازمند دست رنج دیگران هستند.

۲- یکی از خوشه های نمودار زیر را انتخاب کنید و از نگاه او، متنی درباره «کتاب» بنویسید.

image 263

کتاب از نگاه یک نویسنده:

بعضی از کتاب ها ساده لباس می پوشند و بعضی لباس های عجیب و غریب و رنگارنگ دارند . بعضی از کتاب ها برای ما قصه می گویند تا بخوابیم و بیدار شویم . بعضی از کتاب ها شاگرد اول می شوند اما بعضی از کتاب ها مردود و یا تجدید می شوند …. بعضی از کتاب ها پر حرف اند  ولی حرفی برای گفتن ندارند اما بعضی از کتاب ها آرام و ساکت اند در عین حال یک عالم حرف گفتنی دارند . بعضی از کتاب ها دوقلو و یا چند قلو هستند اما بعضی دیگر تک فرزند هستند . بعضی از کتاب ها وللدین شان را سرافراز می کنند اما بعضی دیگر مایه ی سرافکندگی والدین شان هستند . بعضی از کتاب ها چاق و توپر هستند اما بعضی دیگر لاغر هستند انگار خورد و خوراک خوبی ندارند   بعضی از کتاب ها خوشحال هستند اما بعضی دیگر غمگین و یا خنثی هستند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه