جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۹۱ نگارش هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۹۱ نگارش هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۹۱ نگارش هفتم

۱. ابتدا موضوعی برای متن زیر تعیین کنید، سپس برای هر بخش، پرسش هایی مناسب، طرح کنید.

مرتکب حرکات شرم آور می شود، شجاع خوانده نمی شود. ایستادگی کند. شجاعت، نترسیدن نیست. مثلاً آن کس که با کمال بی پروایی در کوچه و خیابان شجاعت این است که انسان در موقع لزوم در برابر حوادث و مخاطرات و رنج ها و مشقت ها

و دست و پای خود را گم نکند. فرماندهی که در زیر آتش توپ خانه دشمن بر جان خود می ترسد؛شجاع، کسی است که از مرگ و خطر و عواقب کارهای بد بترسد؛ ولی در موقعِ ترس، خود را نبازد

با وجود آن، تاب می آورد و وظیفه خود را انجام می دهد، فرد شجاعی است. حتی زمانی که با دشمن، عقل خود را از ترس گم کند و به کاری دست بزند که به زیان لشکریانش تمام شود.

شجاعت فقط شجاع بودن در میدان جنگ نیست. یکی از شجاعت ها، شجاعت اخلاقی است.

شجاعت اخلاقی آن است که انسان، نظر و عقیده درست خود را با جرئت، بیان کند و در بیان حقیقت از هیچ چیز و هیچ کس هراس نداشته باشد.

شجاعت یکی از خصلت های نیکوی انسان است. شجاعت به انسان، نیرو، اعتماد و دلیری می بخشد.جامعه ای که افراد آن شجاع باشند؛ هرگز در برابر دشمنان، تسلیم زور و ستم نمی شوند و از حق خود به خوبی دفاع می کنند.

موضوع: تعریف شجاعت و تأثیرات آن

پرسش ها:

تعریف شجاعت را با مثال توضیح دهید؟

به چه کسی شجاع می گویند؟

شجاعت اخلاقی به چه معناست؟

در جامعه ای که افراد آن شجاع باشند چه اتفاقی می افتد؟

۲. برای موضوع «فداکاری» سؤالاتی طرح کنید و بر اساس آن، متنی بنویسید.

فداکاری و ایثار چه تفاوتی با هم دارند؟

انواع ایثار را توضیح دهید.

بالاترین درجه ایثار چیست؟

فداکاری همان ایثار است.

ایثار یعنی ازخود گذشتگی و به دیگران بیش تر از خود اهمیت دادن.

ایثار انواع مختلفی دارد. اینکه انسان از نظر مالی به کسی کمک کند نوعی ایثار مال است

کسی که جان خود را برای اصلاح جامعه و در راه خدا از دست می دهد نوعی ایثار کرده است.

شهادت بالا ترین درجه ی ایثار است.

ما شهدای بسیار بسیار زیادی داشته ایم.

بعضی از آن ها به خاطر بمب، بمب شیمیایی، مین و نارنجک شهید شده اند.

بعضی از آن ها هم هنوز زنده اند ولی درد بسیار کشیده اند و هنوز هم همین طور است.

همه ی این شهدا ایثار کرده اند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه