جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۱ پیام های آسمانی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۱ پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۱ پیام های آسمانی هشتم

به نظر شما، نعمت سخن گفتن چه تأثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟

انسان می تواند با گفتن سخنان خوب (راستگویی) سعادت و با گفتن سخنان زشت (غیبت) شقاوت را برای خود در دنیا و آخرت فراهم کند.

آیا همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده می کنند؟

خیر همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده نمی کنند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه