در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 118 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 118 پیام های آسمانی هفتم

از نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه السّلام و یارانش چه می آموزیم؟

اهمیت نماز را یادآوری می کند و به ما می آکوزد که تحت هیچ شرایطی نباید نماز را به تعویق انداخت چرا که بر پا داشتن درست و به موقع نماز، باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود. هر قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.