جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴۰ پیام های آسمانی نهم

در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴۰ پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴۰ پیام های آسمانی نهم

معین کنید که هر یک از نمونه های زیر به کدامی یک از انواع جهاد مربوط اند.

۱.جهاد ابتدایی

۲.جهاد دفاعی

۳.جهاد دفاعی

۴.جهاد دفاعی

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه