جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵۶ پیام های آسمانی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵۶ پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵۶ پیام های آسمانی هشتم

۱-به نمونه ها توجه کنید و جدول زیر را با چند مثال دیگر کامل کنید.

image 246

۲ـ به نظر شما کوتاهی در انجام کدام یک از این سه نوع وظیفه، جبرانش مشکل تر است؟ چرا؟

حق النّاس، چرا که خداوند حق خود را آسان تر می بخشد ولی حق مردم را باید صاحبان آن (مردم) ببخشند و باید رضایت فرد یا افراد مربوطه گرفته شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه