در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 16 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

به نظر شما این اختلافات در انتخاب هدف چیست؟

جواب:ریشه در نوع اندیشه انسان دارد یعنی تفاوت بینش ها منشا تفاوت در هدف ها و دل بستگی ها است.