در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 23 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 23 پیام های آسمانی هشتم

جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید:

مواردی که گذشت از خطای دیگران پسندیده است.مواردی که نباید از خطای دیگران چشم پوشی کرد.
فرد خطا کار به اشتباهش پی برده است.تصمیمی برای ترک اشتباه خود ندارد.
تصمیم بگیرد دیگر آن کار اشتباه را تکرار نکند.از کار زشت خود پشیمان نیست.
از کار زشت خود پشیمان شده باشد.اصلا کار خودش را خطا نمی‌داند.
بخشش، باعث راهنمایی او می‌شود.بخشش او موجب اصلاح رفتارش نمی‌شود.
بخشش سبب تشویق او به انجام اعمال شایسته می‌گردد.بخشش، باعث بی‌ادبی افراد نادان می‌شود.