در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 24 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 24 پیام های آسمانی نهم

آیه زیر را بخوانید و با توجه به معنای آن یکی دیگر از آثار ایمان به خدا را بیان کنید.

فَاَمَّا الَّذینَ آمَنوا باللِّه وَ اعتَصَموا به فَسَیُدخِلُهُم فی رَحمٍه مِنهُ و فَضْلٍ

و اما کسانی که به خدا ایمان آوردند و به او تمسک جستند به زودی [خدا] آنان را در رحمت و فضل خود وارد خواهد کرد

و یَهدیهِم الَیِه صِراطًا مُستَقیمًا

و آنان را به سوی خود، به راه راست، هدایت کند.

برخورداری از رحمت و فضل پروردگار و هدایت به سوی هدایت و خوشبختی