در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 27 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 27 پیام های آسمانی نهم

امام علی می‌فرماید: هم‌نشینی با انسان‌های هوسران، موجب از بین رفتن ایمان می‌شود.

با توجه به این حدیث، بیان کنید دوستی با افراد فاسد چگونه موجب از بین رفتن ایمان می‌شود؟


انسان را از یاد خدا دور می‌کنند، از رفتار نیک باز می‌دارند، به سوی گناه سوق می‌دهند و این چنین ایمانش، را ضعیف می‌سازند.