در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 32 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 32 پیام های آسمانی هشتم

آنچه خواندیم، بخشی از توصیف های قرآن کریم و احادیث معصومین دربارۀ بهشت است. علاوه بر نعمت هایی که گفته شد، دوست دارید خداوند در بهشت چه نعمت های دیگری به شما بدهد؟

الف) دوست دارم خداوند جایگاهم را در بهشت در جوار و نزدیکی پیامبر گرامی اسلام و شهدای کربلا قرار دهد.

ب) دوست دارم پدر و مادرم در کنار من از نعمت های بهشتی بهره مند شوند.