در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 40 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 40 پیام های آسمانی نهم

با کمک اعضای گروه و با توجه به آنچه که در خصوص زندگی حضرت محمد (ص) می دانید، نمونه هایی از ایستادگی آن حضرت در برابر عقاید باطل را بیان کنید.

باتوجه به گستردگی و نفوذ خرافات در عصر جاهلی، رسول ‌گرامی‌ اسلام صلّی الله علیه و آله به پاکسازی اندیشه‌های خرافی در طول حیات پر برکت خود پرداخت؛ البته مبارزه ی جدّی و مستمر آن حضرت به عصر بعثت باز می‌گردد.

این مبارزات در قالب‌ های مختلفی از جمله رشد حیات فکری- عقلانی جامعه به انجام رسیده است. پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله برای بالا بردن سطح افکار و اندیشه‌ها تلاش کرد تا مردم درست بیندیشند و حقیقت را از خرافه باز شناسند.