در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 49 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

آیا تاکنون به مرگ فکر کرده‌اید؟ به نظر شما چرا از شهدا همواره با افتخار یاد می‌شود؟

گاهی اوقات؛ زیرا آنها با هدف و ایمان والا زندگی خویش را فدای دیگران نموده‌اند و برای ارزش‌های ایمانی و انسانی، از مرگ نهراسیده‌اند.