در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 74 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

براساس فرمایش پیامبر اکرم (ص) ، رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد؟

کسی که در این ماه، اخلاقش را نیکو کند، در روز قیامت به آسانی از صراط خواهد گذشت