در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 76 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 76 پیام های آسمانی هشتم

آیه زیر را با دقت بخوانید:

 یا اَیُهَا الَّذینَ آمَنوا                      ای کسانی که ایمان آورده اید

کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ                     روزه بر شما واجب شد،

کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مَن قَبلِکُم      همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودن نیز واجب شده بود

لَعَلَّکُم تَتَّقونَ.                            تا پرهیزگار شوید

1- با توجه به این آیه، مهم ترین فایده روزه چیست؟

تقوا

2- به نظر شما عبارت «کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مَن قَبلِکُم» به چه کسانی اشاره دارد؟

کسانی که تقوا پیشه نکرده اند.