جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۱ پیام های آسمان هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۱ پیام های آسمان هفتم همراه شما هستیم.

به نظر شما چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمؤمنین در همان مکان وجود دارد؟

ارتباط آن می توان بدین صورت تفسیر کرد که آن حضرت در هنگام تقسیم بیت المال بیش از پیش به یاد خدا بیفتد و از خدا در انجام این کار سنگین کمک بگیرد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه