در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 90 دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 90 دین و زندگی یازدهم

با همفکری دوستان خود بگویید چه عواملی باعث شد که بعد از گذشت پنجاه سال از وفات پیامبر، نوهٔ ایشان یعنی امام حسین این گونه توسط امت پیامبر به شهادت برسد؟

امام صادق (ع) دلیل اصلی شهادت امام حسین (ع) را جهالت و گمراهی مردم می داند. زیرا مردم در کربلا نتوانستند امام حق را تشخیص دهند، در زمانی که مثل روز روشن بود که یزید فاسق و گناهکار است، اکثریت مردم زمان امام حسین (ع) به سمت یزید رفتند و امام حق را تنها گزاردند.