جواب فعالیت گروهی در کلاس صفحه ۴۷ اقتصاد دهم


haladars مهر 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت گروهی در کلاس صفحه ۴۷ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب فعالیت گروهی در کلاس صفحه 47 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت گروهی در کلاس صفحه 47 اقتصاد دهم

دربارۀ بازار منابع تولید (جریانات نیمۀ پایینی نمودار) در گروه خود بررسی کنید. چه چیزهایی مورد نیاز هر کدام از طرفین است و در کدام بخش بازار در حال مبادله است؟ سپس نتایج خود را در کنار پیکان ها یادداشت کنید و جدول زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت گروهی در کلاس صفحه 47 اقتصاد دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه