جواب فعالیت گروهی صفحه ۱۰۲ تفکر و سواد رسانه دهم

در این نوشته با جواب فعالیت گروهی صفحه ۱۰۲ تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت گروهی صفحه ۱۰۲ تفکر و سواد رسانه دهم

نتایج بررسی گروه را به کلاس ارائه کنید. فیلم «شناسایی مخاطب»، توضیحاتی در این باره به شما داده است؛ آن را مشاهده کنید.

جواب فعالیت گروهی صفحه 102 تفکر و سواد رسانه دهم

در تصویر این فعالیت گروهی مشاهده می کنید که حجم زیادی از پیام های مختلف (با توجه به خطوط افقی و عمودی بر روی آن دو شخص در تصویر) را هر روز مخاطبان دریافت می کنند و نداشتن سواد رسانه ای کافی و درست موجب سردرگمی آن ها می شود، که این امر سبب ایجاد اختلاف میان برداشت ها و ذهنیات آنها می شود.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه