در این نوشته با جواب فعالیت گروهی صفحه 41 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت گروهی صفحه 41 تفکر و سواد رسانه دهم

1- آیا پیامی رسانه‌ای را به یاد می‌آورید که تأثیر بسیاری بر شما گذاشته باشد تا جایی که آن را هیچ وقت یا تا مدّت‌ها فراموش نکرده باشید؟

بله به یاد می آورم.

2- این پیام توسط چه رسانه‌ای به شما منتقل شده است؟ علّت اثرگذاری آن چه بود؟

توسط تلویزیون منتقل شده؛ علت اثرگذاری آن استفاده از رنگ و جذابیت بالا در نحوه ارائه محصول است.