جواب فکرکنید صفحه ۷۵ علوم نهم


haladars آبان 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فکرکنید صفحه ۷۵ علوم نهم

در این نوشته با جواب فکرکنید صفحه 75 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکرکنید صفحه 75 علوم نهم

به نظر شما تنوع و تعداد فسیل‌ها در محیط‌های دریایی بیشتر است یا بیابان‌ها؟ چرا؟


در محیط‌های دریایی تنوع و تعداد فسیل‌ها بیشتر است. زیرا؛
1- شرایط مناسب محیطی: جسد جانداران به علت رسوب گذاری شدید از عوامل تجزیه کننده دور می‌ماند.
2- تنوع جانداران: در دریا گوناگونی جانداران بیشتر از محیط‌های خشکی است.

جواب متفاوت:در محیط دریایی – اولاً تنوع جانوری در محیط دریایی بیشتر است – در ثانی بدن جانداران توسط رسوباتی که در دریا ته نشین می شود پوشیده می شوند و از تجزیه دور می مانند (ولی در محیط بیابان به دلیل آب و هوای گرم و خشک تجزیه می شوند(

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه