در این نوشته با جواب فکر میکنم صفحه 16 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب فکر میکنم صفحه 16 هدیه سوم

با دعا کردن می‌توانم…
آرزوها و چیزهایی که می خواهم را از خداوند درخواست کنم (مثل سلامتی پدر و مادر)، به آرامش برسم و خداوند را شکر کنم خواسته‌ های خوبم را از خداوند بخواهم.

با دعا کردن می‌توانم به بالاترین درجات ایمان و تقوا دست یابم، و در روز قیامت از محشر بهشتی‌ها بخشی باشم.

با دعا کردن می‌توانم شفاعت خواه شد و برای خود و دیگران آرامش فراوانی به همراه داشته باشم، و مشکلات و دردهای دل را با زندگی در دنیا به خوبی پوشش دهم.

با دعا کردن می‌توانم برای خود و دیگران رحمت الهی را جلب کنم، و از عذاب آخرت در امان باشم.

با دعا کردن می‌توانم به خداوند نزدیک شوم و با او ارتباط برقرار کنم، و در پیشگاه او برای خود و دیگران بخشی باشم.

با دعا کردن می‌توانم از تمامی زشتی های دنیا پاک شوم، و به همراه اندیشه‌های نیک و عمل‌های خوب برای خود و دیگران خیرخواهی کنم.

گام به گام قسمت های دیگر درس غرور یک روز بهاری