جواب فکر می‌کنم صفحه ۲۲ هدیه سوم

در این نوشته با جواب فکر می‌کنم صفحه ۲۲ هدیه سوم همراه شما هستیم.

حلیمه به چه چیزی فکر می کرد؟

او به حرف های محمد که می گفت: «مادر، از این گردنبند هیچ کاری بر نمی آید. من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است. او مرا از خطرها حفظ می کند» فکر می کرد.

گام به گام قسمت های دیگر درس همیشه با من

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه