جواب فکر می‌کنم صفحه 22 هدیه سوم


haladars اسفند 14, 1400 دقیقه مطالعه
جواب فکر می‌کنم صفحه 22 هدیه سوم

در این نوشته با جواب فکر می‌کنم صفحه 22 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب فکر می‌کنم صفحه 22 هدیه سوم

حلیمه به چه چیزی فکر می کرد؟

او به حرف های محمد که می گفت: «مادر، از این گردنبند هیچ کاری بر نمی آید. من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است. او مرا از خطرها حفظ می کند» فکر می کرد.

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه