جواب فکر می‌کنم صفحه 22 هدیه سوم

در این نوشته با جواب فکر می‌کنم صفحه 22 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب فکر می‌کنم صفحه 22 هدیه سوم

حلیمه به چه چیزی فکر می کرد؟

او به حرف های محمد که می گفت: «مادر، از این گردنبند هیچ کاری بر نمی آید. من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است. او مرا از خطرها حفظ می کند» فکر می کرد.

 
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.