جواب فکر می کنم صفحه ۴۸ هدیه سوم

در این نوشته با جواب فکر می کنم صفحه ۴۸ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب فکر می کنم صفحه ۴۸ هدیه سوم

اویس آنقدر به مادرش احترام می گذاشت که 

به خاطر قولی که داده بود نتوانست به دیدن پیامبر برود و با ناراحتی به یمن برگشت. پیامبر خدا نیز در موردش فرمودند: «خداوند، بخاطر احترام اویس به مادرش او را خیلی دوست دارد.»

 

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.