جواب فکر می کنم صفحه ۵۵ هدیه سوم

در این نوشته با جواب فکر می کنم صفحه ۵۵ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب فکر می کنم صفحه ۵۵ هدیه سوم

عبادت یعنی انجام کارهای خوب و شایسته ای که خداوند به ما دستور داده است؛ مانند اینکه …

۱) همیشه راستگو باشم.
۲) اسراف نکنیم.
۳) به نیازمندان کمک کنیم.
۴) نماز بخوانیم.
۵) به پدر و مادر احترام بگذاریم.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.