جواب فکر می کنم صفحه ۵۵ هدیه سوم

در این نوشته با جواب فکر می کنم صفحه ۵۵ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب فکر می کنم صفحه ۵۵ هدیه سوم

عبادت یعنی انجام کارهای خوب و شایسته ای که خداوند به ما دستور داده است؛ مانند اینکه …

۱) همیشه راستگو و صادق باشم.
۲) اسراف نکنیم.
۳) به نیازمندان کمک کنیم.
۴) نماز بخوانیم.
۵) به پدر و مادر احترام بگذاریم.

۶) به دیگران احترام بگذاریم.

۷) پاکیزه باشیم.

گام به گام سایر صفحات درس جشن تکلیف

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها