در این نوشته با جواب فکر می کنم صفحه 105 هدیه سوم همراه شما هستیم.

منظور پیرمرد از اینکه گفت: «تا او در میان شماست، به سراغ من نیایید»، این بود که …. .

علم و دانش امام محمد باقر علیه السلام بی نظیر است و در پاسخ به سؤالات او را از همه داناتر و دانشمند تر می دانست.

برچسب شده در: