در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 107 علوم چهارم همراه شما هستیم.

زنبور عسل چگونه به گرده افشانی کمک می کند؟

زنبور عسل با جستجوی شهد یا گرده‌ی گل، از گل‌های زیادی بازدید می‌کند و وقتی روی گل‌ها می‌نشیند گرده‌ی گل به پرزهای بدنش می‌چسبد یا زنبور خودش آنها را جمع می‌کند و در بازدید از گل‌های دیگر گرده‌های گل باعث باروری آن گل می‌شود.

برچسب شده در: