جواب فکر کنید صفحه ۱۱۷ علوم هشتم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه ۱۱۷ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه ۱۱۷ علوم هشتم

اگر بخواهید این نوع هوازدگی را نام گذاری کنید، آن را فیزیکی می نامید یا شیمیایی؟

هوازدگی فیزیکی چون ساختمان سنگ تغییری نکرده است

جانوران چگونه می توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند؟

جانوران حفار باعث خرد شدن فیزیکی سنگ ها شده و مانند مورچه موش صحرایی و انسان نیز با جاده سازی و استحراج معادن باعث خرد شدن سنگ ها می شوند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها