در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 15 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 15 مطالعات سوم

۱- چرا همه ی ما دوست داریم در کنار خانواده زندگی کنیم؟

برای‌اینکه در کنار خانواده احساس شادی و خوشی می کنیم.

۲- شما چه چیزها یا کارهایی را از پدر و مادرتان یاد گرفته اید؟

آشپزی، نظافت، احترام گذاشتن به همدیگر و دیگران.

همچنین ببینید:سوالات درس ۵ مطالعات سوم

۳- شما چگونه محبت خودتان را به پدر و مادر یا کسانی که از شما مراقبت می کنند، نشان می دهید؟

با بیان جملات محبت آمیز، دادن هدیه، کمک به آنها، رعایت احترام و ادب.