در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 17 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 17 مطالعات سوم

1- به غیر از تغییراتی که در این درس گفته شد، چه تغییرات دیگری ممکن است در یک خانواده به وجود بیاید؟

بیماری، طلاق، مهاجرت، فوت یکی از اعضای خانواده.

2- آیا در سال های اخیر در خانواده ی شما تغییری به وجود آمده است؟ این تغییر شما را خوشحال کرد یا غمگین؟ شما در هنگام این تغییر چه کردید؟

بله؛ در مقابل تغییرات شاد، شکرگزار بوده ام و در مقابل تغییرات غمگین، صبور و بردبار.

همچنین ببینید:سوالات درس ۶ مطالعات سوم

3- یک دعا برای اعضای خانواده ات بنویس.

خدایا! خانواده ام را در پناه خود محفوظ بدار و همیشه یار و پشتیبان آنها باش.