آپدیت

جواب فکر کنید صفحه ۱۹ علوم نهم

19

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه ۱۹ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه ۱۹ علوم نهم

جواب فکر کنید صفحه 19 علوم نهم
جواب فکر کنید صفحه ۱۹ علوم نهم

الف) در مجموع چند گرم واکنش دهنده مصرف شده است؟

پاسخ: ۱۹/۶ گرم (جمع کلر و سدیم)

ب) چند گرم فراورده تولید شده است؟

پاسخ: ۶/۱۹ گرم فرآورده تولید شده

پ) یکی از مهم‌ترین قوانین طبیعی، قانون پایستگی جرم است. این قانون را در یک جمله بیان کنید.

در یک واکنش شیمیایی مجموع جرم واکنش دهنده با مجموع جرم فراورده برابر است.

جواب دوم: ماده تغییر می­‌کند ولی مقدار کلی آن در جهان ثابت است یا در واکنش‌های شیمیایی همواره مقدار جرم واکنش­‌دهنده­‌ها و مقدار جرم فرآورده ‌ها برابر می‌باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه