جواب فکر کنید صفحه 19 علوم نهم


haladars مرداد 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فکر کنید صفحه 19 علوم نهم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 19 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 19 علوم نهم

جواب فکر کنید صفحه 19 علوم نهم
جواب فکر کنید صفحه 19 علوم نهم

الف) در مجموع چند گرم واکنش دهنده مصرف شده است؟

پاسخ: 19/6 گرم (جمع کلر و سدیم)

ب) چند گرم فراورده تولید شده است؟

پاسخ: 6/19 گرم فرآورده تولید شده

پ) یکی از مهم‌ترین قوانین طبیعی، قانون پایستگی جرم است. این قانون را در یک جمله بیان کنید.

در یک واکنش شیمیایی مجموع جرم واکنش دهنده با مجموع جرم فراورده برابر است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه