آپدیت

جواب فکر کنید صفحه ۲۲ علوم نهم

22

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه ۲۲ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۲ علوم نهم

۱) با توجه به شکل های روبه‌رو توضیح دهید چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می‌رود، اما با حل کردن نمک در آن، تخم مرغ غوطه‌ور می‌شود؟

جواب فکر کنید صفحه 22 علوم نهم
جواب فکر کنید صفحه ۲۲ علوم نهم

زیرا حل شدن نمک در آب باعث زیادتر شدن چگالی آب (نسبت جرم به حجم) می شود. در نتیجه تخم مرغ روی آب شناور می ماند. ولی در حالت اول چگالی تخم مرغ بیشتر از آب است

جواب دوم: زیرا چگالی آب مقطر از تخم مرغ کمتر است و تخم مرغ در آب مقطر ته نشین می شود و فرو می رود اما چگالی آب نمک از تخم مرغ بیشتر است و تخم مرغ به علت سبکتر بودن از آب نمک روی آب نمک شناور می شود.

جواب سوم: زیرا ابتدا چگالی تخم ­مرغ از چگالی آب مقطر بیشتر است پس تخم مرغ سالم به زیر آب رفته غوطه­‌ور می‌­شود پس از حل شدن نمک در آب، چگالی محلول از چگالی تخم­ مرغ سالم بیشتر شده پس تخم­ مرغ سبک به بالا آمده شناور می‌­شود.

۲) آب برخی دریاچه‌ها مانند دریاچهٔ ارومیه بسیار شور است. به طوری که در این دریاچه‌ها به راحتی می‌توان شناور ماند و حتی روی آب، روزنامه خواند. چرا؟

 زیرا در آب این دریاچه مقدار زیادی از نمک های مختلف حل شده است که باعث شده چگالی آب افزایش یاید. بنابراین چون چگالی بدن ما کمتر از چگالی آب است روی آب شناور می مانیم

جواب دوم: زیرا چگالی آب شور دریاچه ‌ها از چگالی بدن ما بیشتر است پس ما روی آب شناور می‌مانیم.

جواب سوم: زیرا آب اینگونه دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه به علت حل شدن نمک زیاد در آب چگالی بالایی دارد به طوری که چگالی آب از چگالی بدن انسان بیشتر است و انسان می تواند بر روی آب شناور شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

22 دیدگاه ها