در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 23 علوم چهارم همراه شما هستیم.

اگر مقداری ماسه را در ظرفی دربسته بریزیم و مدتی آن را تکان دهیم، دانه های ماسه گرم تر می شوند؛ چرا؟

چون برخورد دانه های ماسه به هم گرما تولید می‌کند

برچسب شده در: