آپدیت

جواب فکر کنید صفحه ۲۷ علوم نهم

27

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه ۲۷ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه ۲۷ علوم نهم

شکل زیر چرخه ای از کربن را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب فکر کنید صفحه 27 علوم نهم
جواب فکر کنید صفحه ۲۷ علوم نهم

الف) در موارد مشخص شده با «۱»، «۲» و «۳» آیا گاز کربن دی اکسید مصرف می شود یا تولید؟

پاسخ: در کارخانه ها و خودروها (ماشین ها) به دلیل سوزاندن سوخت های فسیلی، تولید یا آزاد کردن دی اکسید کربن بیشتر می باشد (مرحله ۱)، در گیاهان به دلیل فتوسنتز، مصرف دی اکسید کربن بیشتر است (مرحله ۲)، همچنین در انسان و حیوانات به دلیل تنفس، تولید دی اکسید کربن بیشتر می باشد (مرحله ۳).

جواب دوم: در قسمت کارخانه­‌ها و ماشین‌ها تولید کربن ­دی‌اکسید بیشتر است (به دلیل سوزاندن سوخت­‌های فسیلی) – در قسمت گیاهان مصرف کربن ­دی‌اکسید بیشتر از تولید آن است (به دلیل فتوسنتز) – در قسمت انسان و جانوران تولید کربن­ دی‌­اکسید بیشتر است (به دلیل تنفس)

جواب کوتاه: ۱) تولید CO2   ۲) مصرف CO2   ۳) تولید CO2

ب) کدام یک از بخش های نشان داده شده، در چرخه طبیعی کربن وجود ندارد؟

 در مرحله ۱، بخش استخراج و سوزاندن سوخت های فسیلی (کارخانه هایی که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند) در چرخه طبیعی وجود ندارد. انسان در صد سال اخیر از سوخت های فسیلی استفاده، و آن را وارد چرخه کرده است

جواب دوم: بخش استخراج و سوزاندن سوخت­‌های فسیلی (کارخانجاتی که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند) در چرخه ­ی طبیعی وجود ندارد.

پ) مصرف سوخت های فسیلی چه تأثیری روی چرخه های طبیعی دیگر می گذارد؟ توضیح دهید.

چرخه های طبیعی را تغییر داده و مقدار CO2 را افزایش می دهد، سبب ایجاد آلودگی، گرما، نابودی زیستگاه های طبیعی هم می شود.

جواب دوم: توزان چرخه­‌های دیگر را بر هم می‌­زند. مثل بر هم خوردن چرخه­ ی آب (باران­‌های سیل‌آسا و خشکسالی در برخی نقاط زمین)، بر هم خوردن چرخه­ٔ فصول (شروع شدن فصول طبیعی زودتر از فصول تقویمی و افزایش دما در تابستان)، بر هم خوردن چرخه­ٔ سنگ (اثر باران­‌های اسیدی بر سنگ‌ها و فرسایش سنگ­‌ها و خاک‌ها).

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه