در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 28 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 28 علوم هفتم

1. خواص مورد انتظار برای لیوان شیشه ای، میله چوبی، بشقاب سرامیکی، خط کش پلاستیکی و قوطی آلومینیمی را پیش بینی و جدول زیر را کامل کنید.

ذرات سازنده فلزات اتم ها هستند که با یک نیروی جاذبه به هم چسبیده اند. در صورتی که ضربه ای به آن ها وارد شود اتم ها روی هم سر می خورند ولی به راحتی از هم جدا نمی شوند .

جواب فکر کنید صفحه 28 علوم هفتم
جواب فکر کنید صفحه 28 علوم هفتم

2. با بررسی شکل زیر، چکش خوار بودن فلزها را با توجه به ساختار اتمی آنها توضیح دهید

image 175

فلز خالص ساختار اتمی آن به گونه ای است که در اثر ضربه لایه های اتمی به راحتی روی هم می لغزند و باعث شکل پذیری و تغییر شکل فلز می شوند ولی در ساختار آلیاژها وقتی اتم های ماده دیگر وارد به آن اضافه می شود در لابه لای اتم های فلز پخش می شوند و در صورت وارد شدن ضربه لایه ها نمی توانند به راحتی روی هم بلغزند و آلیاژ سختی بیشتری می یابد و بر شکل پذیری آن کاسته می شود.

برچسب شده در: