آپدیت

جواب فکر کنید صفحه ۳۱ علوم نهم

31

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه ۳۱ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۱ علوم نهم

الف) چه رابطه‌ای بین دمای جوش با تعداد اتم‌های کربن در هیدروکربن‌ها وجود دارد؟

پاسخ: هرچه تعداد اتم های کربن (C) بیشتر باشد، ماده دیرتر می جوشد. (یعنی نقطه جوش بالاتری دارد.)

ب) کدام ترکیب دمای جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟ ۱)‌ C۱۰ H۲۰ و ۲) C۶ H۱۴

پاسخ: ترکیب C۱۰ H۲۰ ؛ چون تعداد کربن آن (۱۰ عدد) بیشتر از تعداد کربن ترکیبب C۶ H۱۴ (۶ عدد) می باشد.

با توجه به شکل داده شده، مشخص کنید:

جواب فکر کنید صفحه 31 علوم نهم
جواب فکر کنید صفحه ۳۱ علوم نهم

الف) کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟ چرا؟

چون تعداد اتم کربن آن از بقیه هیدروکربن ­های نام برده کم­تر است.

ب) هر یک از فرمول های زیر به کدام روغن نشان داده شده در شکل روبه رو تعلق دارد؟

۱) C۱۲H۲۶ به روغن شماره یک (۱) تعلق دارد. (به نام دوکان)‌
۲) C۲۰H۴۲ به روغن شماره سه (۳) تعلق دارد. (به نام ایکوسان)‌
۳) C۱۷H۳۶ به روغن شماره دو (۲) تعلق دارد. (به نام هپتادکان)‌
۴) C۲۴H۵۰ به روغن شماره چهار (۴) تعلق دارد. (به نام تتراکوسان)‌

نکته: هر چه یک مایع در مقابل جاری شدن مقاومت بیشتری داشته باشد می گویند آن مایع گرانروی یا ویسکوزیته بیشتری دارد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها