جواب فکر کنید صفحه ۳۱ علوم نهم


haladars مرداد 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فکر کنید صفحه ۳۱ علوم نهم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 31 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 31 علوم نهم

الف) چه رابطه‌ای بین دمای جوش با تعداد اتم‌های کربن در هیدروکربن‌ها وجود دارد؟

پاسخ: هرچه تعداد اتم های کربن (C) بیشتر باشد، ماده دیرتر می جوشد. (یعنی نقطه جوش بالاتری دارد.)

ب) کدام ترکیب دمای جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟ 1)‌ C10 H20 و 2) C6 H14

پاسخ: ترکیب C10 H20 ؛ چون تعداد کربن آن (10 عدد) بیشتر از تعداد کربن ترکیبب C6 H14 (6 عدد) می باشد.

با توجه به شکل داده شده، مشخص کنید:

جواب فکر کنید صفحه 31 علوم نهم
جواب فکر کنید صفحه 31 علوم نهم

الف) کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟ چرا؟

(1)‌ چون تعداد اتم کربن آن از بقیه هیدروکربن ­های نام برده کم­تر است.

ب) هر یک از فرمول های زیر به کدام روغن نشان داده شده در شکل روبه رو تعلق دارد؟

پاسخ:1) C۱۲H۲۶ به روغن شماره یک (۱) تعلق دارد. (به نام دوکان)‌
2) C۲۰H۴۲ به روغن شماره سه (۳) تعلق دارد. (به نام ایکوسان)‌
3) C۱۷H۳۶ به روغن شماره دو (۲) تعلق دارد. (به نام هپتادکان)‌
4) C۲۴H۵۰ به روغن شماره چهار (۴) تعلق دارد. (به نام تتراکوسان)‌

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    عالی