در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 32 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 32 علوم چهارم

الف) کدام لامپ روشن نمی شود؟

image 63

ب)در کدام مدار نور لامپ بیشتر است؟

image 64

)کلید را با علامت – /-  نشان می دهند.)

image 65

برچسب شده در: