جواب فکر کنید صفحه ۳۸ زمین شناسی یازدهم


haladars مهر 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فکر کنید صفحه ۳۸ زمین شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 38 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 38 زمین شناسی یازدهم

الف) وجود ذخایر زغال سنگ در سیبری که امروزه، سرزمینی سرد و بدون جنگل های انبوه می باشد را چگونه توجیه می کنید؟

الف) سیبری در 200 میلیون سال پیش منطقه مردابی و گرمسیری بوده است.

ب) لایه های زغال دار طبس، نشان دهنده چه نوع آب و هوایی در گذشته در این منطقه است؟

ب) آب و هوای گرم و مرطوب- مرداب- کم اکسیژن

پ) چرا برخی از مناطق، با وجود جنگلی بودن، مکان مناسبی برای تشکیل زغال سنگ نیستند؟

پ) برای تشکیل زغال سنگ مراحل اکسایش نباید طی شود که این شرط در همه مناطق جنگلی وجود ندارد و ماده آلی به دلیل اکسایش می پوسد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه