جواب فکر کنید صفحه ۶ علوم نهم


haladars مرداد 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فکر کنید صفحه ۶ علوم نهم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 6 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 6 علوم نهم

جواب فکر کنید صفحه 6 علوم نهم
جواب فکر کنید صفحه 6 علوم نهم

(۲: N
و
۲/۴ = C
15p:۲)۸) ۵
14Si = ۲)۸)۴
مدل N با 15P شبیه است زیرا در لایه آخر هر دو ۵ الکترون دارند و C و Si هم شبیه هم اند که لایه آخر ۴ الکترون دارند. چند نکته در مورد جدول تناوبی:
۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۲
عنصر های جدول تناوبی

۲- گروه واسطه (دسته d): گروه ۳ تا ۱۲ در کتاب صفحه ۷ فقط گروه های اصلی آمده است. به گروه اول جدول فلزهای قلیایی، گروه دوم قلیایی خاکی، گروه ۱۷ هالوژن (نمک ساز) و به گروه ۱۸ گازهای نجیب (ایده آل می گویند. عنصرهای گروه ۱۸ تمام لایه های الکترونی آن بر است به همین دلیل می گویند پایدار هستند.
مثلا ۸ (۸ (۲: 18Ar *
10Ne:۲۸
*
2He: ۲) نکته: جدول تناوبی دارای ۱۸ گروه (ستون) و هفت دوره است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه