آپدیت

جواب فکر کنید صفحه ۶ علوم نهم

6

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه ۶ علوم نهم همراه شما هستیم.

مدل اتمی بور را برای (۷𝑁)، (۶𝐶)، (۱۴𝑆𝑖)، (۱۵𝑃) رسم کنید، توضیح دهید مدل اتمی کدام یک از این عنصرها  به هم شباهت دارند؟ چرا؟

image 17

پاسخ: ۱. نیتروژن و فسفر زیرا هر دو مدار آخر ۵ الکترون دارند (هر دو در گروه ۵ هستند)

۲. کربن و سیلیسیم زیرا هر دو در مدار آخر ۴ الکترون دارند (هر دو در گروه ۴ هستند.)

۳. نیتروژن و کربن زیرا هر دو مدار الکترونی دارند (هر دو در دوره دوم هستند)

۴. سیلیسیوم و فسفر زیرا هر دو سه مدار الکترونی دارند (هر دو در دوره سوم هستند)

پاسخ کوتاه: مدل اتمی کربن و سیلیسیم به هم شبیه هستند، چون در آخرین مدار خود ۴ الکترون دارند. مدل اتمی نیتروژن وفسفر به هم شبیه هستند، چون در آخرین مدار خود ۵ الکترون دارند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 3 رای

+ارسال دیدگاه

8 دیدگاه ها