در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 69 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 69 علوم ششم

علی خودکاری دارد که درون آن از فنر استفاده شده است؛ این فنر با استفاده از دکمه‌ای که در کنار خودکار قرار گرفته، از حالت فشرده خارج می‌شود. او فنر خودکار را در حالت فشرده قرار داده و جسمی را مطابق شکل جلوی آن قرار می‌دهد. اگر دکمه را فشار دهد، چه اتّفاقی می‌افتد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

پس از خارج کردن فنر از حالت فشرده، انرژی پتانسیل کشسانی فنر آزاد شده و این انرژی به جسم منتقل شده و جسم را به سمت بالا پرتاب می‌کند.

برچسب شده در: