جواب فکر کنید صفحه 72 علوم هفتم

با جواب این فعالیت در ادامه مطلب همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 72 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه 72 علوم هفتم
جواب فکر کنید صفحه 72 علوم هفتم

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیمی که در این فصل فرا گرفتید، بیان کنید.

انرژی نورانی خورشید (منشا تمام انرژی‌های زمینی، خورشید است )در گیاه به انرژی پتانسیل شیمیایی تبدیل می‌شود. گیاه با استفاده از انرژی پتانسیل شیمیایی حاصل از عمل فتوسنتز و انرژی پتانسیل شیمیایی املاح معدنی موجود در خاک رشد می‌کند. با افزودن این سبزیجات به غذا، انرژی شیمیایی آنها در بدن ذخیره شده و هنگام انجام فعالیت به انرژی جنبشی (حرکتی) تبدیل می‌شود.

همچنین ببینید: گام به گام فصل 8 علوم هفتم

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.