جواب فکر کنید صفحه 72 علوم هفتم


haladars بهمن 27, 1400 دقیقه مطالعه
جواب فکر کنید صفحه 72 علوم هفتم

با جواب این فعالیت در ادامه مطلب همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 72 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه 72 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه 72 علوم هفتم

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیمی که در این فصل فرا گرفتید، بیان کنید.

انرژی نورانی خورشید (منشا تمام انرژی‌های زمینی، خورشید است )در گیاه به انرژی پتانسیل شیمیایی تبدیل می‌شود. گیاه با استفاده از انرژی پتانسیل شیمیایی حاصل از عمل فتوسنتز و انرژی پتانسیل شیمیایی املاح معدنی موجود در خاک رشد می‌کند. با افزودن این سبزیجات به غذا، انرژی شیمیایی آنها در بدن ذخیره شده و هنگام انجام فعالیت به انرژی جنبشی (حرکتی) تبدیل می‌شود.

همچنین ببینید: گام به گام فصل 8 علوم هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه