جواب فکر کنید صفحه ۷۸ علوم نهم


haladars آبان 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فکر کنید صفحه ۷۸ علوم نهم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 78 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 78 علوم نهم

تنهٔ درخت فسیل شده را با تنهٔ آن قبل از فسیل شدن، از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید.


شکل ظاهری: رنگ قهوه‌ای تنه درخت به رنگ‌های خاکستری و سفید تغییر می‌یابد.
ترکیب مواد: مواد سلولزی تنه درخت با مواد معدنی سیلیسی یا آهکی جایگزین می‌گردد.

جواب متفاوت:وقتی تنۀ درخت بصورت فسیل در می آید مواد محلولی مثل سیلیس، کلسیم کربنات و غیره بصورت جانشینی وارد بخش های سلولزی درخت شده و درخت فسیل شده از نظر شکل ظاهری با حالت اولیه تفاوت ندارد و فقط جنس آن عوض می شود

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه