در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 78 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 78 علوم نهم

تنهٔ درخت فسیل شده را با تنهٔ آن قبل از فسیل شدن، از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید.


شکل ظاهری: رنگ قهوه‌ای تنه درخت به رنگ‌های خاکستری و سفید تغییر می‌یابد.
ترکیب مواد: مواد سلولزی تنه درخت با مواد معدنی سیلیسی یا آهکی جایگزین می‌گردد.

جواب متفاوت:وقتی تنۀ درخت بصورت فسیل در می آید مواد محلولی مثل سیلیس، کلسیم کربنات و غیره بصورت جانشینی وارد بخش های سلولزی درخت شده و درخت فسیل شده از نظر شکل ظاهری با حالت اولیه تفاوت ندارد و فقط جنس آن عوض می شود

برچسب شده در: