در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 8 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 8 علوم ششم

در گذشته‌های دور برای ثبت و ذخیره‌ی اطّلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقّاشی روی دیوار غارها استفاده می‌کردند. مزایا و معایب این روش‌ها را بنویسید.

مزایامعایب
1- سهولت دسترسی به دلیل فراوانی در طبیعت
2- تهیه آسان
3- سادگی روش استفاده
1- دوام نسبتاً کم
2- پوسیده شدن و از بین رفتن در اثر عوامل طبیعی
3- زیادی حجم و اندازه
4- زمان‌بر بودن ثبت اطلاعات
5- مشکل یا غیر ممکن بودن جابه‌جایی

برچسب شده در: