در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 83 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 83 علوم هفتم

دانش آموزی، نظر خود را درباره توربین‌های بادی به شکل زیر بیان کرده است:
«در توربین‌های بادی از انرژی خورشیدی به طور غیر مستقیم بهره‌برداری می‌شود؛ زیرا باد، انرژی خود را از انرژی خورشیدی که سطح زمین جذب می‌کند به دست می‌آورد».

آیا شما با این نظر موافقید؟ دلایل خود را با دیگر اعضای گروه به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

 بله ؛ همیشه مقداری از تابش خورشید به انرژی باد تبدیل می‌شود. باد هوای متحرک است و در اثر گرم شدن سطوح ناهموار روی زمین در برابر نور خورشید به وجود می‌آید.

از آنجا که سطوح زمین دارای انواع متنوعی از خشکی و آب می‌باشند. لذا انرژی خورشید را به صورت بسیار متفاوتی جذب می‌کنند. هوای گرم شده منبسط شده و به سمت بالا جابجا می‌شود و هوای خنک که سنگین‌تر است، جای هوای گرم را می‌گیرد و در نتیجه، باد به وجود می‌آید.

به عبارتی دیگر: چون در اثر تابش نور خورشید سطح زمین گرم می شود هوای نزدیک سطح زمین به زمین برخورد کرده به سمت بالا می رود و هوای سرد جای آن را میگیرد این جابه جایی هوای گرم و سرد همان باد است پس  منشا انرژی باد از نور خورشید است.

برچسب شده در: