جواب فکر کنید صفحه 85 علوم هفتم


haladars بهمن 29, 1400 دقیقه مطالعه
جواب فکر کنید صفحه 85 علوم هفتم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 85 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 85 علوم هفتم

اگر درون آب به جای میخ داغ، میخ سردی که درون یخ زن (فریزر) یا جایخی قرار داشته است، بیندازیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر می‌کنند؟ این بار کدام یک انرژی از دست می‌دهد و کدام یک انرژی می‌گیرد؟

برعکس حالت بالا اتفاق می افتد ، یعنی انرژی میگیرد و آب نرژی از دست میدهد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه