جواب فکر کنید صفحه 85 علوم هفتم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 85 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 85 علوم هفتم

اگر درون آب به جای میخ داغ، میخ سردی که درون یخ زن (فریزر) یا جایخی قرار داشته است، بیندازیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر می‌کنند؟ این بار کدام یک انرژی از دست می‌دهد و کدام یک انرژی می‌گیرد؟

برعکس حالت بالا اتفاق می افتد ، یعنی انرژی میگیرد و آب نرژی از دست میدهد.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.