جواب فکر کنید صفحه 89 علوم هفتم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 89 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 89 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه 89 علوم هفتم
جواب فکر کنید صفحه 89 علوم هفتم

در طول روز دمای خشکی بیشتر از دمای دریاست. پس هوای مجاور خشکی گرم‌‌تر و در نتیجه سبک‌‌تر از هوای مجاور دریاست. بنابراین هوای مجاور خشکی بالا رفته و هوای مجاور دریا جای آن را می‌گیرد.

به این ترتیب هوا از سمت دریا به طرف خشکی حرکت می‌کند. برعکس، در طول شب، دمای هوای مجاور دریا گرم‌تر و سبک‌تر از دمای هوای مجاور خشکی است. بنابراین، هوای مجاور دریا بالا رفته، هوای خشکی جای آن را می‌گیرد و هوا از سمت خشکی به طرف دریا حرکت می‌کند.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.